Ładuję...

MARIUSZ SIENKIEWICZ

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

KONTAKT

Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Zakres usług obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych, analiz rynku nieruchomości, doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości, ekspertyz bankowo-hipotecznych, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny mienia zabużańskiego oraz wyceny przedsiębiorstw.

Dzięki stałej współpracy z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin, m.in. prawa, budownictwa, leśnictwa, finansów i rachunkowości, możemy podjąć się realizacji trudnych i niestandardowych zleceń.

Stale rosnące doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwala nam na sporządzanie rzetelnych i starannych opracowań związanych z określeniem wartości nieruchomości i przedsiębiorstw.

Obsługujemy rynek Olsztyna oraz całego województwa warmińsko–mazurskiego. Podejmujemy się realizacji zleceń również na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu.

Dane Firmowe

Adres:


Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Sienkiewicz
ul. Morenowa 7B/13
10-687 Bartąg k. Olsztyna

NIP: 7393413664

Telefon: 89 525 39 77

Email: kancelaria@wycena-olsztyn.pl

Dane Firmowe

O Firmie

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MARIUSZ SIENKIEWICZ

Założycielem kancelarii jest rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Mariusz Sienkiewicz, posiadający uprawnienia zawodowe nr 5355 w zakresie szacowania nieruchomości nadane w 2011 r.

WYKSZTAŁCENIE

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, uzyskany tytuł magistra inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2009 r.
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia podyplomowe Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości, 2012 r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie

UPRAWNIENIA ZAWODOWE I CERTYFIKATY

  • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5355 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  • Kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich, Certyfikat zdania egzaminu nr 45/2012
  • Kurs specjalistyczny „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2017 r.
  • Wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Sądzie Okręgowym w Elblągu i Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Formularz Kontaktowy