Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Sienkiewicz

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Zakres usług obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych, analiz rynku nieruchomości, doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości, ekspertyz bankowo-hipotecznych, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny mienia zabużańskiego oraz wyceny przedsiębiorstw. Dzięki stałej współpracy z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin, m.in. prawa, budownictwa, leśnictwa, finansów i rachunkowości, możemy podjąć się realizacji trudnych i niestandardowych zleceń. Stale rosnące doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwala nam na sporządzanie rzetelnych i starannych opracowań związanych z określeniem wartości nieruchomości i przedsiębiorstw. Obsługujemy rynek Olsztyna oraz całego województwa warmińsko–mazurskiego. Podejmujemy się realizacji zleceń również na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.

Dane firmowe

Adres:

ul. Morenowa 7B/13
10-687 Bartąg k. Olsztyna

NIP:

7393413664

Adres korespondencyjny

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Sienkiewicz

Adres: ul. Morenowa 7B/13

10-687 Bartąg k. Olsztyna

O firmie

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MARIUSZ SIENKIEWICZ

Założycielem kancelarii jest rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Mariusz Sienkiewicz, posiadający uprawnienia zawodowe nr 5355 w zakresie szacowania nieruchomości nadane w 2011 r.

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, uzyskany tytuł magistra inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2009 r.
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia podyplomowe Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości, 2012 r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie

 UPRAWNIENIA ZAWODOWE I CERTYFIKATY

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5355 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich, Certyfikat zdania egzaminu nr 45/2012
 • Kurs specjalistyczny „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2017 r.
 • Wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i Sądzie Okręgowym w Elblągu


Formularz kontaktowy

 
  _____  ___   _____ __   __
 / ____| / _ \  / ____| \ \  / /
 | | __ | | | | | |    \ \_/ / 
 | | |_ | | | | | | |    \  / 
 | |__| | | |_| | | |____   | |  
 \_____| \___/  \_____|  |_|  
                  
                  

Lokalizacja